Grand Circle logo

Jesus Christ Superstar

Amateur
Cultuurkoepel Apollo

Judas meent, dat Jezus gestopt moet worden, voordat het uit de hand loopt. Tegelijkertijd zijn de hogepriesters bang voor het afkalven van hun gezag, als steeds meer volk Jezus volgt en hem aanspoort hun land te bevrijden van de Romeinse overheersing. Deze houding van het volk beangstigt ook Jezus, die weet welk lot hem te wachten staat. Uiteindelijk vinden de hogepriesters en Judas elkaar en wordt Jezus verraden, waarna Judas uit wroeging zelfmoord pleegt. De lokale joodse heerser Herodes, zendt Jezus teleurgesteld door naar Pontius Pilatus. Deze gouverneur voelt zich gedwongen Jezus te laten kruisigen.

Tickets

24 - 25 apr 2017
Hengelo