Grand Circle logo

FAQ

Algemene vragen over licenties

Heb ik een licentie nodig voor een liefdadigheids-voorstelling?

Ja, hiervoor wordt geen uitzondering gemaakt. De vergoeding voor een licentie is namelijk het salaris van een schrijver/componist. Het is niet aan de uitgeverij om zelf een keuze te maken voor liefdadigheidsdoelen.

Ik heb al een tekstboek/score, heb ik dan nog wel een licentie nodig?

Ja, zonder een licentie mag je een show niet uit voeren en overtreedt je de wet. Er circuleert veel materiaal op het internet, dus de verleiding is groot. Echter gebruiken de uitgeverijen hetzelfde medium om illegale opvoeringen op te sporen. Nederland staat er om bekend, dat er nogal wat gezelschappen zijn die de wet ontduiken, dus we zien een tendens dat buitenlandse uitgeverijen intensiever op zoek zijn naar overtreders.

Wanneer dien ik een licentie te betalen?

Dit is afhankelijk van de uitgeverij. Meestal wordt er een borg vooraf gevraagd en kun je na de laatste voorstelling het restant betalen, maar er zijn ook enkele uitgeverijen die vooraf het hele bedrag al willen ontvangen. De wijze van betaling staat vaak al beschreven in de offerte.

Wat kost een licentie?

Dit hangt sterk af van de uitgeverij. Zij hanteren diverse rekenmethodes om de prijs te berekenen. Daarnaast wordt er ook nog vaak materiaalhuur voor het libretto en de orkestpartijen berekend. Enkele voorbeelden zijn: • 12,5 % van de recettes, met een minimumbedrag (afhankelijk van zaalcapaciteit/aantal voorstellingen) • Bedrag per voorstelling (afhankelijk van zaalcapaciteit) • Vast bedrag (afhankelijk van het aantal voorstellingen/zaalcapaciteit) Het is daarom raadzaam om altijd eerst een offerte aan te vragen. Bij Grand Circle kan dit direct online geregeld worden. Zoek de musical op en klik op de button "vraag een offerte aan". Via een formulier kun je dan alle benodigde info aanleveren en binnen 48 uur ontvang je dan reactie!

Wat is een zichtzending?

In het verleden kon je een zichtzending aanvragen bij een uitgeverij en ontving je een script en een piano vocal per post, die je dan vier weken kon inzien. Daarna moest je hem weer terug sturen en kon je eventueel een nieuwe zichtzending aanvragen. Je mocht nooit meer dan drie titels in huis hebben. Tegenwoordig sturen uitgeverijen geen piano vocal meer op, omdat daar in het verleden teveel misbruik van werd gemaakt. Met een script en een piano vocal kon je in principe al een voorstelling draaien, zonder een licentie te hebben aangeschaft. Om die reden worden er op dit moment alleen nog maar scripts/vertalingen digitaal doorgestuurd met een groot watermerk van je vereniging er in. Piano vocals worden niet meer toegestuurd, daarvoor verwijst men naar internet. Om die reden heeft Grand Circle per musical een (betaalde) pagina toegevoegd met heel veel extra informatie, zodat je toch iets meer over een show te weten kan komen dan de gemiddelde wikipedia pagina. En heb je nog steeds inhoudelijke vragen, stel ze gerust!

Waarom heb ik een licentie nodig?

Een musical is ontstaan uit de brein van een schrijver/componist. Zij behouden het intellectueel eigendom en hun rechten zijn beschermd bij de Auteurswet. Om een musical in het openbaar op te voeren heb je dus toestemming nodig (een licentie). De auteurs leggen vaak hun werk neer bij een uitgeverij, die dan de licenties tegen een vergoeding verstrekt.

Vragen over auteurswet

Grootrecht en kleinrecht, wat is het verschil?

Met grootrecht wordt bij bedoeld: een toneelmatige opvoering van zogenaamde dramatische muzikale werken, zoals bijvoorbeeld musicals, opera’s en balletvoorstellingen, waarbij sprake is van meerdere auteursrechtelijke relevante disciplines, zoals muziek, tekst, choreografie, decors, kostuums etc., en waarbij die disciplines geïntegreerd onderdeel uitmaken van de verhaalslijn van de voorstelling. Hiervoor dienen je een licentie van de rechthebbende creatieves/erven of hun uitgeverij af te nemen, voordat je dit kunt gaan opvoeren. Onder kleinrecht valt muziek die op zichzelf staat en geen onderdeel is van een dramatische muzikale voorstelling, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van muziek tijdens een concert. Licenties voor een concert kun je regelen bij de BUMA (https://bumastemra.nl)  

Wat is schoolrecht?

In het wetboek staat het volgende omschreven: Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel. Daarbij aanvullend worden er vaak bepalingen beschreven als : een besloten kring van toeschouwers namelijk familie, vrienden en personeel van de instelling. Dus nergens staat dat je er geen reclame voor mag maken, maar het maakt je voorstelling dan wel meer zichtbaar en of je daar altijd blij mee bent....want..... In het buitenland kent men deze schoolwet niet!! Is dus een uitzondering, waar buitenlandse musicaluitgeverijen niet altijd een boodschap aan hebben. En ook internationale filmmaatschappijen zijn daar geen uitzondering in. In praktisch taalgebruik komt het vaak op het volgende neer:

 • het moet echt om studenten gaan, dus qua leeftijdsgrens hanteert men 23 jaar
 • het aanleren moet een onderdeel van een lesplan zijn
 • het aanleren met tijdens schooltijd (BSO-tijd)
 • voorstellingen moeten plaatsvinden binnen schoolterrein
 • voorstellingen moeten een besloten karakter hebben (gratis, op uitnodiging, etc)
 • er mag geen reclame mogen maken, want dan krijgt het een openbaar karakter (dus geen social media, website, krant, etc)
Kortom een licentie regelen is een kostenpost, maar betekent wel geen kopzorgen over wat wel of niet is toegestaan volgens de NL auteurswet en de internationale uitgeverijen.

Productie vragen

Collectief BUMA contract voor koren/musicalgroepen die bij BALK aangesloten zijn

Indien je regelmatig concerten geeft als musicalgroep, dan loont het misschien om een lidmaatschap bij BALK (https://www.balknet.nl) af te nemen. BALK heeft voor de Buma-afdracht een collectief contract, waarbij BALK per aangesloten lid een bedrag aan Buma betaalt. Dit zit in het contributiebedrag dat aangesloten groepen aan BALK betalen. Het collectieve contract wordt door Koornetwerk Nederland met Buma afgesloten namens alle grote korenbonden. Daardoor is het aanzienlijk goedkoper dan wanneer koren rechtstreeks aan Buma betalen. Onder het huidige collectieve Buma-contract is voor BALK-groepen de auteursrechtelijke bijdrage gedekt voor het ten gehore brengen van muziekstukken tijdens:

 • repetities;
 • uitvoeringen die door de groep zelf georganiseerd zijn;
 • door - of onder auspiciën van BALK - georganiseerde festivals.
  Uitzonderingen: Een groep moet zelf met de Buma een aanvullende licentie regelen als het gaat om een (grootschalige) publieke uitvoering met professionals, vocalisten en instrumentalisten, te weten:
 • als de gage cq uitkoopsom per professional hoger is dan € 1.000,00 (excl. btw),
 • het totaal aan gages/uitkoopsommen hoger is dan € 10.000,00 (excl. btw) en/of
 • een entreeprijs wordt geheven van meer dan € 25,00 (excl. btw).
Een groep kan deze aanvullende licentie regelen via de website van Buma/Stemra. * Nodigt een andere organisatie jouw groep uit om op te treden, dan is de uitnodigende organisatie verplicht de Buma-afdracht te regelen, niet de uitgenodigde groep!! * Check de website van Koornetwerk Nederland voor specifiekere informatie over de collectieve Buma-regeling: https://koornetwerk.nl/auteursrechten.

Wie is BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek?

BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren. Wik je weten wat BALK nog meer voor jullie zou kunnen betekenen, lees verder op hun site: https://www.balknet.nl/  

Vragen over lidmaatschap

Lidmaatschap "Grand Member"

Een "Grand Member"ship is een lidmaatschap voor amateur gezelschappen, projectgroepen, jeugdopleidingen en scholen. Een lidmaatschap loopt per boekjaar en biedt vele voordelen:

 • Het gebruik van onze uitgebreide zoekmachine voor musicals
 • Het toevoegen van artikels, advertenties en voorstellingen in onze kalender
 • Online beschikbaarheid van shows kunnen inzien
 • Gratis toegang tot de betaal pagina's van musicals
 • 10% korting op de bemiddelingskosten bij een licentie aanvraag
 • gratis advies
Het lidmaatschap wordt via een automatische incasso* geïnd in de maand januari, waar je toestemming voor hebt gegeven bij je aanmelding. Wil je opzeggen dan kan dit in de maanden november/december door een mailtje te sturen naar ineke@grandcircle.nl * voor scholen kan een uitzondering worden gemaakt. Stuur ons dan voor aanmelding even een berichtje!